วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 - (2) การบวกจำนวนสองจำนวน (ไม่มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 - (2) การบวกจำนวนสองจำนวน (ไม่มีการทด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น