วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 9

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 9


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น