วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น