วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวก และการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวก และการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น