วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวน ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวน ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 93 ความคิดเห็น:

  1. ตรวจสอบเฉลยด้วยนะคะ ผิดเยอะค่ะ

    ตอบลบ
  2. ตรวจสอบเฉลยด้วยนะคะ ผิดเยอะค่ะ

    ตอบลบ
  3. เฉลยผิดมากไม่น่าเชื่อถือ

    ตอบลบ