วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 2 การบวก และการลบจำนวนนับ - (4) การลบจำนวนที่มีหลายหลักสามจำนวน (มีการกระจาย)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 2 การบวก และการลบจำนวนนับ - (4) การลบจำนวนที่มีหลายหลักสามจำนวน (มีการกระจาย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น