วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 3 การคูณจำนวนนับ - (7) การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของร้อย (ไม่มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 3 การคูณจำนวนนับ - (7) การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของร้อย (ไม่มีการทด)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น