วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 4 การหารจำนวนนับ - (1) การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารลงตัว)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 4 การหารจำนวนนับ - (1) การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารลงตัว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น