วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 4 การหารจำนวนนับ - (6) หารหารที่ตัวตั้งมีสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารมีเศษ)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 4 การหารจำนวนนับ - (6) หารหารที่ตัวตั้งมีสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารมีเศษ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น