วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 4 การหารจำนวนนับ - (5) การหารที่ตัวตั้งเป็นพหุคูณของร้อยไม่เกินห้าหลัก และตัวหารเป็นพหุคูณของสิบและร้อย

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 4 การหารจำนวนนับ - (5) การหารที่ตัวตั้งเป็นพหุคูณของร้อยไม่เกินห้าหลัก และตัวหารเป็นพหุคูณของสิบและร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น