วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณแนวข้อสอบที่สามารถนำไปใช้ทบทวน ตรวจสอบความรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณแนวข้อสอบที่สามารถนำไปใช้ทบทวน ตรวจสอบความรู้ของลูกได้เป็นอย่างดี

    ตอบลบ