วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาประวัติศาสตร์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาประวัติศาสตร์)***

4 ความคิดเห็น:

 1. ลำดับขั้นตอนในข้อใดถูกต้องตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

  ตอบลบ
 2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับชาติจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 *

  ตอบลบ
 3. ฝรั่งเศสยอมคืนแผ่นดินฝั่งแม่ครัวแม่น้ำโขงให้แก่ไทยโดยมีประเทศใดเจรจาไกล่เกลี่ย

  ตอบลบ
 4. ข้อใดหมายถึงแหล่งอารยธรรมในทวีปยุโรป

  ตอบลบ