ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.2

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***
***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***
***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์***
4 ความคิดเห็น:

  1. ปริ้นแล้วตัวหนังสือเล็กมาก ต้องแก้ไขยังไงคะ

    ตอบลบ
  2. เล็กเหมือนกันค่ะ แก้ไขไม่ได้เหมือนกัน

    ตอบลบ
  3. เล็กเหมือนกันค่ะ แก้ไขไม่ได้เหมือนกัน

    ตอบลบ