แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.6

***ใบความรู้ - ใบงาน ประจำบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6***
8 ความคิดเห็น:

 1. ขอแบบฝึกหัด สังคม ป.6 หน่อยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หลักประชาธิปไตยเน้นสิ่งใด

   ลบ
  2. ตกเป็นอาฒานิคมของอังกฤษในสมัยพระเจ้าธีบอ

   ลบ
  3. เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเลือกผู้ปกครองซึ่งทำหน้าที่ออกกฎหมาย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นพลเมืองบ้างและการแบ่งปันอำนาจในหมู่พลเมืองเป็นอย่างไรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและแต่ละประเทศเปลี่ยนแปลงในอัตราไม่เท่ากัน นอกจากการเลือกตั้งแล้ว ความคิดที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตย ได้แก่ เสรีภาพในการชุมนุมและการพูด การไม่แบ่งแยกและความเสมอภาค สิทธิพลเมือง ความยินยอม สิทธิในการมีชีวิตและสิทธิฝ่ายข้างน้อย นอกจากนี้ ประชาธิปไตยยังทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลประโยชน์ของตนและแบ่งอำนาจจากกลุ่มคนมาเป็นชุดกฎเกณฑ์แทน[1]

   ลบ
 2. เฉลยใบงาน วิชาสังคม ป.6

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณพ่อของศรวงสุดาเสียชีวิตเมื่อวันที่20กรกฎาคม2557

   ลบ
  2. การปฏิบัติตามพิธีกรรมนี้ส่งผลต่ออย่างไร

   ลบ