ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.6

***แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6***

***ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.6***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา***12 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ
  1. สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ คือ

   ลบ
  2. สถานที่ปลาเปลี่ยว

   ลบ
  3. สถานที่ปลาดเปลี่ยว

   ลบ
  4. ขอบคุณมากครับ

   ลบ