ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.6

***แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6***

***ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.6***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา***14 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ
  1. สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ คือ

   ลบ
  2. สถานที่ปลาเปลี่ยว

   ลบ
  3. สถานที่ปลาดเปลี่ยว

   ลบ
  4. ขอบคุณมากครับ

   ลบ
 2. Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.

  ตอบลบ