แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3***

2 ความคิดเห็น:

  1. มีใบงานไหมค่ะวันจันทร์ที่23เดือนมกราคม 2560

    ตอบลบ
  2. ดีมากเลยค่ะ เด็กได้ประเมินความรู้ของตนเองได้

    ตอบลบ