ข้อสอบ ภาษาไทย ป.3

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 2***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3******แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 3***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 2***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 2***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย***
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาภาษาไทย***

13 ความคิดเห็น:

  1. ดีมากคะ มีเฉลยทุกแบบฝึกหัดก็ดีเลยคะ

    ตอบลบ
  2. เข้าไปแล้วม่เห็นเนื้อหาเลยค่ะ ว่างเปล่า

    ตอบลบ
  3. มีประโยชน์สำหรับลูกมากๆค่ะทำข้อสอบได้คะแนนมากขึ้นและได้ส่งต่อไปยังผู้ปกครองท่านอื่นๆขอบพระคุณมากๆค่ะ

    ตอบลบ