ข้อสอบ ภาษาไทย ป.4

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 3***

ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 2***

ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.4 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1******แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.4 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.4 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4(ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาไทย***

27 ความคิดเห็น:

 1. พพะเพะัถะพพ่ถุพเิะเำพดพดพ

  ตอบลบ
 2. มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ แต่บทที่ 5 วรรณคดีลำนำไม่มีค่ะ เป็นบทที่ 5 ภาษาพาที

  ตอบลบ
 3. หลักภาษา ป. 4 บทที่ 8 ไม่มีค่ะ เป็นบทที่ 9 ขอบคุณมากๆ นะคะ

  ตอบลบ
 4. คือดี(ไม่รู้จะพิมพ์ไรแล้วววววว5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+)

  ตอบลบ
 5. ดีมากๆค่ะ แต่เฉลยผิดบ่อย

  ตอบลบ