วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1 - ภาษาพาที - บทที่ 5 ไปโรงเรียน

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1 - ภาษาพาที - บทที่ 5 ไปโรงเรียน

1 ความคิดเห็น:

  1. ขออนุญาตนำข้อสอบไปสอบนักเรียน ป.1 ด้วยนะคะ เพราะเป็นข้อสอบที่ดีมากค่ะ

    ตอบลบ