วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

***ใบงานทบทวนเนื้อหา-วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)-ชุดที่ 1***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา-วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)-ชุดที่ 1***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ

4 ความคิดเห็น:

 1. ลูกแกะของซาฟียะห์หายไปค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไฟล์ดาวน์โหลดวรรณคดีลำนำ บทที่ 4 ไม่ใช่เรื่องลูกแกะของซาฟียะห์ค่ะ

  ตอบลบ
 3. วรรณคดีลำนำ บทที่ 4 ไฟล์ผิดครับ

  ตอบลบ
 4. ทำไมโหลดไม่ได้ครับ

  ตอบลบ