วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1 - ภาษาพาที - บทที่ 16 พ่างเพี้ยงพสุธา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1 - ภาษาพาที - บทที่ 16 พ่างเพี้ยงพสุธา2 ความคิดเห็น:

  1. ตรวจทานเแลยำตอบด้วยนะครับ

    ตอบลบ
  2. ตรวจทานเฉลยด้วยนะครับ คิดว่าน่าจะเฉลยผิดอยู่นะครับ

    ตอบลบ