วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์***

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์***3 ความคิดเห็น:

 1. ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ตอนที่ 3 นาฏศิลป์ หน่วยที่ 1 พื้นฐานการละคร
  ไม่สามารถเปิด Link ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 2. ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ตอนที่ 2 ดนตรี หน่วยที่ 1 เสียงดนตรีไพเราะ
  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ตอนที่ 2 ดนตรี หน่วยที่ 2 หลักการดนตรี
  ไม่สามารถเปิดPDF ได้ค่ะ

  ตอบลบ