วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 7) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 7) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน

2 ความคิดเห็น:

  1. แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 4 กับ 5 ลิงค์มันผิด มันไปเปิดแบบทดสอบท้ายบท ไม่ใช่แบบฝึกหัด

    ตอบลบ
  2. เป็นแบบฝึกหน่วยที่ 1 ไม่ใช่หน่วยที่ 4

    ตอบลบ