วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 13 การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

   สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 13 การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น