วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 61 ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า

     สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 61 ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น