วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ - ตอนที่ 1 ทัศนศิลป์ หน่วยที่ 1 ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ - ตอนที่ 1 ทัศนศิลป์ หน่วยที่ 1 ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


Download เป็น PDF File                  เฉลย1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ30 กันยายน 2564 เวลา 04:25

    ขอบคุณคะ มีเรื่องงานปั้นไหมคะ

    ตอบลบ