วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์ - (เฉลย)

2 ความคิดเห็น:

  1. โหลดแล้วเป็นเฉลยพระพุทธศาสานา มี 40 ข้อ ไม่ใช่วิทยาศสาตร์

    ตอบลบ
  2. ใช่ค่ะเป็นของพุทธศาสนา มีที่เป็นของวิทยาศาสตร์ไหมค่ะ จำนวนข้อก็ไม่เท่ากัน

    ตอบลบ