วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 3) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 3) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
1 ความคิดเห็น:

  1. เฉลยแบบทดสอบเรื่องหินเลือกจากของหิน จะดูภาพ ใช่ไหมกว่าจะกลับคงหิวใช่ไหม

    ตอบลบ