วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 5 การคูณ - (1) การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 5 การคูณ - (1) การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น