วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 2 การบวก และการลบจำนวนนับ - (1) การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน (ไม่มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 2 การบวก และการลบจำนวนนับ - (1) การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน (ไม่มีการทด)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น