วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 3 การคูณจำนวนนับ - (3) การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก (มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 - เล่ม 3 การคูณจำนวนนับ - (3) การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก (มีการทด)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น