วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 1 ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 1 ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น