วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4 ***

***ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4 ***


3 ความคิดเห็น:

  1. วิทยาศาสตร์แนวข้อสอบปลายภาค พอกดไปเป็นคำถามท้ายบทเรียนค่ะ

    ตอบลบ
  2. ข้อสอบปลายภาคของ ป3 ทั้งวิทย์ และ ภาษาไทย กดเข้าไปเป็นของ ป4 ค่ะ

    ตอบลบ