วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - สุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 3 สุขภาพใกล้ตัว

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - สุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 3 สุขภาพใกล้ตัว
1 ความคิดเห็น:

  1. ทำไมเวาเปิดพีดีเอฟในมือถือมันจะชอบเข้าไปที่วันไดรฟ์ค่ะแล้วก้อโหลดไม่ได้จ้า

    ตอบลบ