วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6***

***ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6***

5 ความคิดเห็น:

 1. ทำถูกแล้วแต่ทำไมเฉลยผิด

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เกือบทุกวิชาก็เป็นเหมือนกันครับ
   เช่น - คณิตศาสตร์
   - วิทยาศาสตร์

   ลบ
 2. แบบทดสอบมีประโยชน์มากกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด 19

  ตอบลบ
 3. You all can Sign In or use Email Adress to Sign In
  First.Click on your profile picture on comment
  Second.Should your Email Adress that you want for Sign In
  Third.Should your name or you write your history
  Forth.Scroll down and click button save
  Fifth.You will see your profile but if you want profile you can should many picture for profile picture

  ตอบลบ