วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

science-p5-6-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5 - หน่วยที่ 6 เสียงกับการได้ยิน (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น