วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

science-p6-5-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 - หน่วยที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้ (เฉลย)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น