วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 3 การบวก และการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 - (1) การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 3 การบวก และการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 - (1) การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น