วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 4 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 - (3) การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 4 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 - (3) การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น