วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 1 การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด) - (1) การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 1 การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด) - (1) การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด)


9 ความคิดเห็น:

 1. ขอบพระคุณครับ แต่โหลดไม่ได้ครับ มันให้สมัคร Microsoft account ครับ แต่สมัครไม่ได้มันบอกใส่ตัวเลขผิด 555

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 3. โหลดไฟท์ไม่ได้เลยค่ะ

  ตอบลบ
 4. แบบฝึกดีมากเบยค่ะเป็นพัฒนาการเรียนแบบเป็นระบบค่อยๆๆทำให้เกิดทักษะแต่โหลดไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 5. โหลดไฟล์ไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 6. โหลดไฟล์ไม่ได้คะ

  ตอบลบ
 7. รบกวนตรวจสอบลิงค์ดาวน์โหลดให้ด้วยคับ โหลดไฟล์ไม่ได้คับ

  ตอบลบ