วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 5 การคูณ - (3) การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 5 การคูณ - (3) การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

1 ความคิดเห็น: