วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 6 การหาร - (2) การหารที่ตัวตั้งมีไมเกินสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารมีหนึ่งหลัก และหารเหลือเศษ)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 6 การหาร - (2) การหารที่ตัวตั้งมีไมเกินสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารมีหนึ่งหลัก และหารเหลือเศษ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น