วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 5 ทบทวนการคูณ และการหาร - (2) การหารที่ตัวตั้งมีไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหลักหลัก (ผลหารมีหนึ่งหลัก)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 5 ทบทวนการคูณ และการหาร - (2) การหารที่ตัวตั้งมีไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหลักหลัก (ผลหารมีหนึ่งหลัก)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น