วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 7 การหาร - (3) การหารที่ตัวตั้งมีสามหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 7 การหาร - (3) การหารที่ตัวตั้งมีสามหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น