วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.5 - หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.5  - หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก


Download เป็น PDF File                     เฉลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น