วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 1 การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด) - (3) การบวกจำนวนสามจำนวน

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 1 การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด) - (3) การบวกจำนวนสามจำนวน

1 ความคิดเห็น:

  1. มีประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กไทยอย่างมากครับ

    ตอบลบ