วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

pasapatee-p2-ex-lesson1

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 1 น้ำใส 
1 ความคิดเห็น:

  1. คำเตือน มีคำผิด ต้องแก้ก่อน นำไปให้เด็กได้เรียน

    ตอบลบ