วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

pasapatee-p3-ex-lesson1

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น