วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

pasapatee-p4-ex-lesson12

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 12 สารพิษในชีวิตประจำวัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น