วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

pasapatee-p3-ex-lesson5

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 5 ทำดี อย่าหวั่นไหว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น